Montaż standardowy

 

 

 

 

 

 

Montaż stolarki okiennej łączy się z wyborem odpowiednich rozwiązań i odpowiednim nadzorem wykonania. Standardowy montaż stolarki obejmuje oczyszczenie otworów okiennych, zamontowanie stolarki w sposób właściwy dla rozwiązania konstrukcji budynku oraz wykonanie izolacji termiczno-akustycznej przy użyciu pianki montażowej. Poniżej chcemy przybliżyć Państwu w kilku słowach, jak wygląda prawidłowy standardowy montaż stolarki okiennej.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy okno pasuje do otworu i czy jest zapewniony luz obwodowy w granicach 10-20 mm na każdą stronę okna. Jako materiał montażowy używać należy kotew mocujących lub dybli. Odległość pomiędzy dyblami nie powinna przekraczać 70 cm. Odległość od zgrzewów oraz słupów stałych powinna wynosić przynajmniej 15 cm. Duże okna powinno się także mocować w dolnej części ramy przy pomocy kotwy montażowej. Po wyjęciu skrzydeł ościeżnice okienne lub drzwiowe muszą być odpowiednio wypoziomowane i wypionowane. Usytuowanie i umocowanie okna przed ostatecznym montażem następuje przy pomocy klinów ( po zakończeniu montażu należy je usunąć by nie utrudniały ruchów termicznych okna ). Mierzymy długość przekątnych oraz sprawdzamy głębokość położenia ościeżnicy w stosunku do lica ściany      ( odchyłki przekątnych do 2 mm ). Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione mocujemy ościeżnicę w otworze. Zakładamy skrzydła i sprawdzamy poprawność ich działania. Po upewnieniu się, ze wszystkie elementy działają prawidłowo możemy uszczelnić okno za pomocą pianki montażowej. Po zamontowaniu okna należy usunąć folię ochronną z profili oraz nadruki na szybach.