Dbamy o środowisko

Celem naszego przedsiębiorstwa jest minimalizowanie negatywnego wpływu procesów produkcji na środowisko. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład parku maszynowego w naszym zakładzie zostały wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania proekologiczne. Zmniejszając pobór energii oraz wykluczając z procesu produkcji dodatkowe operacje skracamy czas produkcji oraz optymalizujemy wykorzystanie materiału produkcyjnego i ograniczamy ilość odpadów.

W naszym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzny system zarządzania środowiskiem, który stanowi nierozerwalną część ogólnego systemu zarządzania i umożliwia objęcie szczególną troską nie tylko środowisko naturalne, ale również środowisko pracy i jakość naszych wyrobów.